چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1391
وای از مرز باریک اعتماد و بی آبرویی

چه بسا محرم که با یک نقطه..

یه نقطه کوچیک..

اما نه به اندازه کوچیکی اون نقطه..

مجرم می شه...


هرجا محرم شدید، چند برابر بیشتر سخت گیر باشید..