شنبه 1 اسفند‌ماه سال 1388
قدرت در دست ظالم. هیزم اتش جهنم خودش است

سلام


امروز رفتم دانشگاه

اقایون

مسئولان

و دوستان


چشم در چشم من ... مستقیم و بدون هیچ ابایی می گویند‌، ببین قضیه رو همین جا حل کنید، میدونی که !! بره کمیته بالاخره من به نفع همکار خودم رای میدم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


به این راحتی از قدرت خود برای تهدید بنده ای که کسی جز خدا ندارد استفاده می کنی؟

به خدا اگر خدا از این امر بگذرد من نخواهم گذشت و خدا هم گفته از حق الناس نخواهد گذشت


از آن طرف آن یکی میگوید  هم حق با شماست،اما اینا که نمیان همکار خودشون رو ضایع کنند، برو بگو غلط کردم و شما راست میگید تو روخدا ببخشید !!! حل شه بره


اهای، امام علی به من و امثال من گفت، بدبخت ترین افراد کسی است که از ترس مظلوم واقع شدند، خودش خودش را مظلوم کنند!


عدالت علی نیست؟ باشه نباشه؟ شما خدایید؟ باشه خدایید!

اما خدای خودتون و کثافت کاری خودتون، خدای خودتون و لجنزار خودتون، خدای خودتون و محیطی که توش قدرت پیدا کردید، خدای خودتون و جهنمی که با این مال حرام و حق خوری ظالمانه برای خودتون ساختید!!!

 

منم یه خدا دارم، خدای دنیا و آخرته، خدای افریننده ی من و خدای عدالته، حالا ببینم خدای کی قدرتش بیشتر، چه این دنیا چه اون دنیا


این متن در نهایت عصبانیت و نفرت از ظلم و نفاق مسئولینی نوشته می شود که یک ماه و نیم خور و خوراک و آسایش جسمی و روانی رو از من، بخاطر فعالیت های علمی که برای خیر رساندن به همکلاسی هام و دانشگاه بوده، گرفته اند.

توی این 21 سال عمر، هیچ موقه مثل این چند وقت اخیر عصبانی و ناخوش نبودم! خداشاهده!