شنبه 14 آذر‌ماه سال 1388
بدانید و آگاه باشید، عمر هم وطن هایتان را فیلتر می کنید !

سلام بر مسئولین کشوری و لشکری و هرکسی بعنوان نماینده ی من و ما مردم کشور را اداره می کند.

خسته نباشید.

عرض کوچکی داشتم که امیدوارم شما بزرگواران و اندیشمندان به آن فکر کنید!

در ابتدا هم بگم به نظام کشور ایمان و به دولت اعتماد دارم و این حرف ها بخاطر دلسوزی است و بس ! چراکه میدانم اشخاص هستند که اشتباه می کنند!!


از بعد از انتخابات عادت بدی کردند بعضی ها، که از آخرین و ابتدایی ترین راه برای کنترل بی نظمی ها در کشور استفاده می کنند!

راهی که بدون آنکه بدانند یا ببینند زندگی خیلی ها را مختطل می کند!

قطع تلفن ها و کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ شدید سایت ها و وسایل ارتباطی اینترنتی!!


دوسه روز به 16 آذر مانده و مشغول کار علمی ای هستم و کنفرانسی رو میخوام آماده کنم که نود و پنج درصد کار، با اینترنت سرو کار داره، همین جوریشم با اینترنت زندگی میکنم و درس میخونم!!


واقعا آیا نمی توان فهمید و درک کرد که ابتدایی ترین راه ها برای ابتدایی ترین انسان هاست!!؟


فقط کافیست از آن دودوتا چهارتایی که برای پروژه هایتان میکنید، مثلا با شروع کار تونل توحید روزانه یک ملیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود و اینها، حساب کنید که فقط چقدر وقت بخاطر این کار ناشایست در این ابعاد البته! به مردم کشور می زنید؟

ببینید چقدر کارهای مردم مختل میشود و باز چقدر ضرر مالی به مردم کشورمان می زنید!

و حساب کنید چقدر فشار روانی به استفاده کنندگان صحیح نت وارد می کنید و چه ضرری به دانشجو و دانشطلب های کشور می زنید؟


بعد برید پیش اون یکی متخصص های جامعه شناس و روانشناس و روشنفکر، ببینید و دودوتا چهارتا کنید و با تمام وجود درک کنید که اگر روزی بخواهید با این هزینه هایی که فقط و فقط هدر دادید و هنوز میدهید، بخواهید کارفرهنگی و اجتماعی روی اینترنت به نفع خود بکنید، چقدر کار می شود کرد !!!!!!!!! حتی می توان پا از مرزها بیرون گذاشت!!


کاش بلند نظر تر باشیم و اینقدر خود و هم وطن های خود را از بی تدبیری و بی فکری و کوته نظری اذیت نکنیم.


به امید روزی که چنان کشور قوی و مقتدری داشته باشیم که با سرعت 100 وحتی بیشتر مگ هیچ گونه فیلتری در سطح کشور نداشته باشیم !!!