چهارشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1389
خدمت به نظام در انتهای نامه انتساب در مقامات دانشگاهی

انتهای نامه های انتساب به مسئولیت های دانشگاهی گویند:


امید است اینجانب ... در ظل توجهات ولی عصر (عج) و با همکاری سایر مسئولین ذیربط در جهت پیشبرد اهداف متعالی دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.


پ ن: امیدوارم دریافت کننده نامه ها مسئولیت سنگین اخروی که بر دوش دارند رو درک کنند. خدمت به نظام ش بخوره توی شیشه ماشین دشمن شون!