چهارشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1388
اموبایل: تکبیر در راه مشهد،از داخل ماشین:الله اکبر