شنبه 24 مهر‌ماه سال 1389
تاثیر نان حلال و شخصیت همسر در تربیت اسلامی

سلام


پیرو پست قبلی که مطرح کردن مشاهدات مستندم در جامعه کوچک فامیلی بود، تحیلی و بررسی ای به نظرم اومد که می نویسم.


وقتی انسان در جامعه اطراف خود چنین مشاهداتی دارد، با کمی دقت نظر به راحتی نقش نان حلال ( به نظرم نونی که با نیت قربتا الی الله کسب نشه اندازه خردلی فاصله داره با رضایت خدا حداقلا ) رو در تربیت فرزندان مشاهده می کنه. اینکه اون نون با ذکر و شکر خداوند در دهان اون فرزند گذاشته میشه و یا با ناشکری و معصیت خداوند.


در آیات و روایات هم صراحتا داریم که، نان حلال در تربیت فرزندان خیلی تاثیرگذار هست و مطمئنا نیت رضایت خداوند در کسب روزی هم، باعث برکت و تاثیرات خیلی خوب در اون خواهد شد.


در کنار رزق و روزی حلال، موضوع همسر مومن و صالح نیز هست، که در تربیت فرزندان از همان بسته شدن نتفه تاثیر گذار هست و بر همین اساس است در روایات داریم با کسی ازدواج کنید که مومن باشد و اصالت خانوادگی داشته باشد، شجاع باشد و ....

نقش این قضیه زمانی بیشتر مشخص می شود که در تاریخ معاصر می خوانید که یکی از بزرگ ترین علمای اسلام و ایران یکی از دلایل بزرگ نائل شدن به این مقام خود را این دانسته که مادرش یک بار هم بی وضو به او شیر نداده است ...


در راستای همین سخنان مشخص است که مشخصا مادر که فرد اصلی در تربیت و رشد و تعالی فرزندان است، لازم است خود از نظر معنوی و معرفتی در جایگاه بسیار خوبی قرار بگیرد و با شناخت خداوند و دین حقیقی خداوند، آن را با تمام وجود خویش به وجود خالص و فطرت پاک کودکا منتقل کند و آنها نیز بخاطر پاکی و زالال بودن خویش، به راحتی آن را خواهند پذیرفت.


انشاءالله من و شما، ما پدرمادرها با کمک یکدیگر، با آوردن نان حلال و تربیت فرزندان به شیوه اسلام وشیعه حقیقی باعث رضایت خداوند و شادی امام زمان خویش (عج) و خوش در دنیا و آخرت شویم.