یکشنبه 27 دی‌ماه سال 1388
زکات قدرت سرکوبی بنده های خدا؟ خدا؟

سلام به خدا


این پست رو می نویسم خلاصه، تا بنده های دیگه ت خبر داشته باشن بین یه بنده و یه خدا چیا گفت و شنود میشه!


خدا خودت شاهدی که دوساله از خودم و وقتم و جسم و رحم برای همکلاسی هام که با مشکلات زیادی توی درس و دانشگاه روبرو هستند، مایه گذاشتم، فقط به نیت خیر!


حالا میبینی که چطوری و به چه شکل هایی دارن ( بچه ها و همکلاسی هام نه ها ) دارن ازم تشکر و قدر دانی ( که اصلا انتظارش رو نداشتم و ندارم ) می کنند؟


می خواستم ازت بپرسم، آیا تو که قدرت میدی به بنده هات، بهشون یاد نمیدی که اون قدرت و جایگاه برای مدارا با بنده های زیر دست هست؟ و نباید برای ارعاب و ترسوندن و حتی ضربه و ضرر زدن به بنده هات ازش استفاده کنند؟ آیا زکات قدرت اینه؟


ازت می خوام، پشت حق مثل همیشه بایستی، و تنها نذاری هرکسی که حرف حق میزنه و هدفش خیر و حقه! انتظار زیادی از خدای عادل و شاهد نیست، خیلی هم کمه!!

منتظر برای هزارمین بار خدایی ت رو بهم ثابت کنی تا منم بندگیم رو بهت ثابت کنم و بلعکس!