یکشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1388
میزان رای ملت من،نتایج انتخابات دهم کشورم ایران.

سلام علیکم


امروز شنبه ای تاریخی در کشورم ایران سرفراز بود.

در روز جمعه 22 خرداد سال 1388 در سراسر ایران

از میان 46200000 ایرانی که دارای شرایط رای دادن بودند

بیش از 85% مردم به تعداد 39165191 نفر در انتخابات شرکت کردند

که 24527516 نفر(62.63 %) به دکتر محمود احمدی نژاد

و 13216411 نفر(33.75%) به مهندس میرحسین موسوی خامنه

و 678240 نفر(1.73%) به اقای محسن رضایی

و 333635 نفر(0.85%) به آقای مهدی کروبی رای دادند.