جمعه 15 خرداد‌ماه سال 1388
قصه اول بود یا زندگی ....

گاهی موقه ها زندگیه ما آدم ها خیلی شبیه قصه ها میشه، نمی دونم حالا این قصه ها رو از روی زندگی آدم ها نوشتند یا زندگی آدم ها شبیه قصه ها میشه .....